FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN MEDIUL PREUNIVERSITAR

Program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care promovează formarea competențelor de identificare, proiectare și aplicare a celor mai adecvate tehnologii didactice în organizarea procesului educațional, dezvoltarea comportamentelor productive, a atitudinilor pozitive și deschise, a gândirii critice și relaţionale despre structurile, procesele și valorile sistemului educațional și dezvoltarea cadrului normativ și didactico metodic pentru promovarea și asigurarea implementării educației de calitate.

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.