03.10.2022

Anunț selecție parteneri Apel : POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4

 

Asociatia Centrul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca si Protectie Sociala, invita parteneri privati/ de stat sa participe la procedura de selecție a partenerilor în vederea elaborării și depunerii unei cereri de finanțare aferenta Apelului de proiecte POCU,  Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți;

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;

Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Valoarea maximă a proiectului este de 1.000.000 euro (criteriu de eligibilitate).

Localizare activitati: Judetul Sibiu.

Durata maxima a proiectului este de 12 luni.

Capacitate operationala si financiara: Partenerii trebuie sa demonstreze capacitatea operationala si financiara necesara implementarii proiectului, aferent bugetului estimat pentru activitatile proprii ce urmeaza a fi derulate.

Criteriile de selectie sunt detaliate in Procedura de Selectie Parteneri atasata.

Intentia de participare se va transmite pana la data de 10.10.2022 la adresa: office@centrul-regional.ro

Tel: 0724 287 148

Email: office@centrul-regional.ro