Creșterea vitezei de adopție a energiei regenerabile în România

 

 “Working together for a green, competitive and inclusive Europe.” 

Project Funded by EEA and Norway Grants 2014-2021

 

SOLICITANT: ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

PARTENER: INNOVIUS SA

DATĂ ÎNCEPERE PROIECT: Mai 2023

DATA FINALIZARE PROIECT: Decembrie 2023

DATE DE CONTACT: 0761 128 671

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la utilizarea energiei regenerabile, importanța eficienței energetice în activitatea desfășurată și acumularea de know-how în acest domeniu specific.

ACTIVITĂȚILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Activitatea 1

Campanie de conștientizare a publicului larg cu privire la alternativele de energie regenerabilă.
Rezultate: 250.000 de persoane informate prin intermediul unei campanii.

Activitatea 2

3 seminarii educaționale pe tema pregătirii în consultanță energetică în orașele București, Petroșani, Buzău.
Rezultate: 150 de persoane educate cu privire la adoptarea surselor de energie regenerabilă, a energiei alternative și a altor surse de finanțare nerambursabilă printr-un seminar.

Activitatea 3

5 instruiri privind energia regenerabilă și eficiența energetică în orașele București, Petroșani, Buzău, Oradea.
Rezultate: 250 de persoane instruite în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice, exemple și demonstrații de bune practici în producția și consumul de surse regenerabile de energie.

Activitatea 4

Organizarea unui tur de studiu în Norvegia pentru un schimb de experiență.
Rezultate: 7 persoane care dobândesc cunoștințe, know-how în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile

Activitatea 5

Inițierea unui dialog cu Autoritatea Națională pentru Calificări în domeniul reglementării responsabilităților/atribuțiilor ocupațiilor verzi.
Rezultate: 3 propuneri de standarde ocupaționale în meserii verzi

Activitatea 6

Informarea și publicitatea proiectului.
Rezultate: Un plan de comunicare și informare realizat

Activitatea 7

Managementul proiectelor.
Managementul proiectului va asigura o desfășurare fluidă a activităților proiectului pentru a le programa și finaliza eficient, în timpul convenit și în bugetul alocat.
Rezultate: un proiect implementat cu succes cu toți indicatorii atinși

Valoarea totală a proiectului: 199 686 euro

logo asociatia centrul regional

Solicitant

Partener