Educație și conștientizare a publicului din
Municipiul Orăștie privind protecția mediului

Introducere

Proiectul “Educație și conștientizare a publicului din Municipiul Orăștie privind protecția mediului” este o inițiativă dedicată îmbunătățirii calității vieții prin crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare. Acest proiect se desfășoară pe parcursul unui an, între 16 mai 2024 și 15 mai 2025, și implică educarea și conștientizarea elevilor din zona Orăștie cu privire la problemele de mediu.

Scopul Proiectului

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea unei noi culturi de protecție a mediului, aliniată cerințelor economiei verzi, care să aibă un impact pozitiv asupra sănătății populației și să contribuie la păstrarea frumuseților naturale ale Munților Orăștiei.

Obiective

 1. Educația și conștientizarea a 510 elevi din învățământul preuniversitar:
  • Problemele de mediu și măsurile de protecție vor fi integrate în curricula școlară și extrașcolară.
  • Organizarea de sesiuni informative și interactive în cadrul unităților de învățământ.
 2. Derularea a 20-25 de excursii educative:
  • Vizite în natură pentru a identifica și analiza factorii care duc la degradarea mediului.
  • Excursii la diverse obiective naturale și industriale din zona Orăștie.
 3. Stimularea creativității și competitivității:
  • Organizarea de concursuri tematice pe 12 probleme de mediu.
  • Premiile includ participarea la tabere tematice pentru cei mai creativi elevi.

Obiective

 1. Informare și conștientizare în școli:
  • Crearea și distribuirea a 550 de broșuri informative.
  • Realizarea a 12 documentare video educative.
  • Organizarea a 20 de sesiuni de informare în școli.
 2. Excursii educative:
  • Planificarea și desfășurarea a 20-25 de excursii educative.
  • Asigurarea transportului și a serviciilor de catering pentru elevi.
 3. Concursuri tematice:
  • Lansarea temelor de concurs și organizarea concursurilor online și offline.
  • Premiile includ participarea la tabere educative pentru cei mai buni elevi.

Grupul Țintă

  • 510 elevi din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial și liceal) din localitățile Orăștie, Geoagiu, Beriu, Orăștioara de Sus, Romos și Turdaș.
  • Vârstele elevilor: 7-10 ani (130 elevi), 11-14 ani (250 elevi), 15-18 ani (130 elevi).

Impactul așteptat

  • Creșterea nivelului de conștientizare și educare ecologică în rândul tinerilor.
  • Dezvoltarea unor comportamente sociale pozitive și responsabile față de mediu.
  • Stimularea implicării comunității în acțiuni de protecție a mediului.

Graficul Gantt al Proiectului

Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Informare și conștientizare în școli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Excursii educative

  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Concursuri tematice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Managementul proiectului

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bugetul Proiectului

Total finanțare solicitată: 499,949.94 lei

Proiectul “Educație și conștientizare a publicului din Municipiul Orăștie privind protecția mediului” este o inițiativă comprehensivă care implică educația formală și nonformală, excursii în natură și competiții menite să dezvolte o cultură de protecție a mediului. Proiectul se bazează pe colaborarea dintre Asociația CROFMPS și Primaria Municipiului Orăștie, vizând formarea unei generații responsabile și conștiente de importanța protejării mediului înconjurător.

Media