Titlul proiectului: Oportunități pentru tineri!

Cod proiect:  154786

Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2

Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs 

Axa Prioritară: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Proiect Oportunități pentru tineri!

 

Furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate pentru 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in Regiunea Sud-Muntenia, in scopul imbunatatirii nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, si asigurarea suportului necesar pentru cresterea ocuparii tinerilor NEETs, demers concretizat in obtinerea unui certificat de calificare de catre cel putin 242 tineri NEETs, precum si ocuparea in munca a minim 162 tineri NEETs, interventie derulata in Regiunea Sud-Muntenia, materializata pe parcursul a 17 luni.

 

DESCRIEREA GRUPULUI TINTA.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil va cuprinde exclusiv tineri NEETs someri, cu accent pe cei din mediul rural si pe cei apartinând minoritatii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta în Regiunea Sud-Muntenia, înregistrati si profilati în prealabil de catre Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile).

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:

? Sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani

? Sa fie înregistrat si profilat de SPO

? Sa aiba domiciliul sau resedinta în Regiunea Sud-Muntenia

 

REPARTITIE GEOGRAFICA.

Aria de recrutare a grupului tinta cuprinde judetele din Regiunea Sud-Muntenia: Arges, Dambovita, Prahova.

 

ACTVITATI

Persoanele care urmeaza sa fie selectate si înregistrate în grupul tinta al proiectului vor putea beneficia doar de acele servicii stabilite pentru fiecare nivel de ocupabilitate stabilit de catre SPO. Serviciile de care un tânar NEETs poate beneficia, în functie de nivelul de ocupabilitate, sunt stabilite în conformitate cu prevederile procedurii de profilare a persoanelor în cautarea unui loc de munca înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca aprobata prin intermediul Ordinului ANOFM nr. 11/2018.

Activitatea 2 – formare profesionala – 252 tineri NEETs vor urma cursuri de calificare de Nivel 1 si Nivel 2. Vor fi certifiate 202 persoane.

238 tineri vor urma si cursuri de dezvoltare a competentelor profesionale (certificare – 177 pers). Tinerii vor face parte din categoria de profilare B, C si D.

Activitatea 3 – evaluarea si certificarea competentelor profesionale – 50 tineri NEETs vor urma un program de ECC in scopul obtinerii unei certificare. Tinerii vor face parte din categoria de profilare B, C si D. Vor fi certifiate 40 persoane.

Activitatea 4 – medierea muncii – va fi furnizata pentru tot grupul tinta – 372 persoane. Cel putin 162 persoane vor fi angajate in urma furnizarii serviciului; toti membrii grupului tinta vor primi o oferta de loc de munca.

Activitatea 5 – finantarea micrograntului – 9 firme. Vor urma cursuri de formare antreprenoriala 70 tineri NEETs. Tinerii vor face parte din categoria de profilare A. In urma activitatii de jurizare vor fi selectate 9 planuri de afaceri care vor primi finantare (maxim 25.000 euro). Vor fi create 9 locuri de munca. Cel putin 9 persoane vor fi angajate in urma furnizarii serviciului.

Activitatea 6 – servicii de acompaniere – Vor beneficia de aceste servicii 50 tineri NEETs. Tinerii vor face parte din categoria de profilare C si D („greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”).