LIVRAREA SERVICIILOR

 

    Livrarea Serviciilor ( Livrabilul) se va face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Client la momentul înregistrării/plasării Comenzii sau prin intermediul platformei, după finalizarea Plății prin unul din mijloacele exprimate pe website și in interiorul acestor termeni și condiții.

    ASOCIATIA CROFMPS își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința ASOCIATIA CROFMPS care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.