TERMENI ȘI CONDIȚII

  POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 1. Definitii
  • “Prestator” – ASCOIATIA CROFMPS, cu sediul in Petrosani, str. 22 Decembrie, jud. Hunedoara, inmatriculata la ORC Hunedoara sub nr. J20/933/2005, CUI RO 17641700
  • “Comanda” – comanda plasata de Client prin intermediul Platformei centrul-regional.ro prin care isi exprima angajamentul de achizitiona unul sau mai multe servicii in condiiile stabilite prin prezentul document si/sau agreate de Prestator printr-un mijloc de comunicare la distanta
  • “Cont” – sectiunea din Platforma accesibila Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail si a unei parole, care permite transmiterea unei comenzi
  • “Contract” – intelegerea consensuala la distanta intervenita intre Prestator si Client, fara prezenta fizica simultana a acestora, cu privire la vanzarea, respectiv achizitionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platforma, prin lansarea unei Comenzi de catre Client si acceptarea ei de catre Prestator, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor pentru prestarea online a Serviciilor prestate de ASOCIATIA CROFMPS
  • “Informatiile confidentiale” – orice informatie in legatura cu Clientul sau Prestatorul si orice alta informatie cuprinsa in livrabil asa cum este definit mai jos
  • “Livrabil” – cursul/cursurile livrate prin intermediul Platformei catre Client ca urmare a plasarii unei comenzi prin intermediul Platformei
  • “Newsletter” – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, cu privire la Serviciile si/sau promotiile Prestatorului intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informatiile continute de acesta
  • “Platforma” – site-ul detinut de ASOCIATIA CROFMPS prin intermediul caruia se prezinta Serviciile oferite, iar Clientii pot alege serviciile pe care doresc sa le achizitioneze, respectiv sa le plateasca intr-una din modalitatile de plata acceptate Prestator. In acelasi timp, Platforma este folosita pentru procesarea si administrarea Comenzilor in vederea livrarii Serviciilor si inregistrarea platilor aferente vanzarii acestora
  • “Servicii” – toate Serviciile oferite de Clientului in vederea achizitionarii, contra cost, prin intermediul Platformei
  • “Specificatii” – orice detalii cuprinse in descrierea Serviciului disponibila pe Platforma
  • “Tranzactie” – operatiunea de achizitionare si plata de catre Client a unuia sau mai multor Servicii, respectiv incasarea contravalorii si prestarea Serviciului/Serviciilor de catre Prestator
 1. Prezentul document stabileste termenii si conditiile aplicabile raporturilor ce se nasc intre ASOCIATIA CROFMPS si fiecare potential Client care utilizeaza Platforma in vederea achizitionarii, cu ocazia achizitionarii sau dupa achizitionarea serviciului/Serviciilor;
 1.  ASOCIATIA CROFMPS  recomanda tuturor potentialilor Clienti sa citeasca cu atentie termenii si conditiile aplicabile prestarii Serviciilor online;
 1. Aspectele privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, in orice mod, a Platformei sunt guvernate de Politica de Confidentialitate, care completeaza acesti Termeni si Conditii;
 2. Va rugam sa cititi cu atentie Politica de Confidentialitate:
  5.1.Utilizarea Platformei implica acceptarea expresa de catre oricare dintre potentialii Clienti a acestor termeni si conditii si a Politicii de Confidentialitate 5.2 In conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii: Legalitate, echitate și transparență – Prelucrăm datele dumneavostra legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavostra sunteti informat corespunzător. Controlul va aparține  – În limitele legii, va oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ati împărtășit cu noi și de a va exercita celelalte drepturi. Integritatea datelor și limitarea scopului – Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate. Securitate – Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să va protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reținti faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.   5.3 Puteti utiliza Platforma fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriti să beneficiati de Serviciile noastre, vi se va solicita să furnizati datele dumneavoastra în timpul unui proces de înregistrare. Datele solicitate pot include: numele complet, date din buletin, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu si/sau adresa de livrare şi informații privind cardul de debit sau de credit. Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru. 5.4 Colectăm informațiile dumneavoastra în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastra și noi;
 • Înregistrarea contului;
 • Procesarea comenzii;
 • Procesarea tranzacțiilor;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclama și conținut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.
5.5  Consimțământul expres dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – Reținti că va puteti retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: contact@centrul-regional.ro Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastra și noi – Cum ar fi executarea unui Contract cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către ASOCIATIA CROFMPS, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor  ASOCIATIA CROFMPS , sau pentru a lua măsuri, la solicitarea dumneavoastra, înainte de a încheia un Contract. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale – Ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.   5.6 ASOCIATIA CROFMPS poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai ASOCIATIA CROFMPS, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele ASOCIATIA CROFMPS (de exemplu, stocare a Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere), cu care ASOCIATIA CROFMPS a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale. De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în strainătate sau transferate către entități afiliate având sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În situaţia transferului de Date către state terţe, ASOCIATIA CROFMPSva comunica intenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci cand un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. ASOCIATIA CROFMPS poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. ASOCIATIA CROFMPS va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja ASOCIATIA CROFMPS  și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.   5.7 Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor și furnizarea Produselor de către ASOCIATIA CROFMPS vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice. Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:
 • şterse sau distruse; sau
 • anonimizate; sau
 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrare a înregistrărilor).
Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care închideti contul. 5.8 Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice. Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, va rugăm să completați formularul de contact din sectiunea Contact a Platformei. Veti fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările dumneavoastra referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor. Pentru a va asigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, ASOCIATIA CROFMPS va revizui periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge. 5.9  Drepturile dumneavoastra sunt:
 • Dreptul de retragere al consimțământului in condintiile art. 16 din OUG 34/2014
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul la restrcționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Va rugăm să rețineti că:
 • Dacă vreti să va exercițati drepturile, o puteti face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de email: contact@centrul-regional.ro
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, va vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă va vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a va adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.
 • Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să va identificăm, iar dumneavostra nu ne furnizati informații suplimentare pentru a reuși să va identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
5.10 Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastra sau doriti să va exercițati drepturile legale sau aveti orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteti scrie la adresa de email: office@centrul-regional.ro ASOCIATIA CROFMPS este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 15697.
 1. Prestatorul isi rezerva dreptul sa modifice oricand Termenii si conditiile, iar forma actualizata va putea fi accesata de catre potentialii Clienti oricand pe Platforma;
 2. Acesti “Termeni si Conditii” aplicabile prestarii serviciilor online sunt disponibile potentialilor Clienti pentru stocare si reproducere.
TERMENI SI CONDITII POLITICA PLATFORMEI – CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRESTĂRII ONLINE DE SERVICII DE CĂTRE ASOCIATIA CROFMPS    8.1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii. 8.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel ASOCIATIA CROFMPS  8.3. ASOCIATIA CROFMPS  îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a ASOCIATIA CROFMPS , există suspiciuni de fraudă din partea Clientului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele ASOCIATIA CROFMPS  acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma. 8.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Clientul despre refuzul de a presta Serviciile. 8.5. Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Clientul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi. 8.6. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă ( telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.   8.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă. 8.8. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Clientul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare. 8.9. ASOCIATIA CROFMPS  poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care ASOCIATIA CROFMPS  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. 8.10. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii. 8.11. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. 8.12. Comanda se consideră acceptată de către ASOCIATIA CROFMPS la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată ( prin intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Client). 8.13. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Clientului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Client. Într-o astfel de situaţie, ASOCIATIA CROFMPS va înştiinţa de îndată Clientul cu privire la modificarea intervenită iar Clientul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Clientul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Client. 8.14. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Client, în momentul primirii de către Client de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar. 8.15. Prestatorul pune la dispoziţia Clientului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.   8.16. Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri. TERMENI SI CONDITII COMENZI 9.1. Clientul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. 9.2. Clientul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Clientul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.).  ASOCIATIA CROFMPS  își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului. 9.3. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi. 9.4. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Client a prețului Serviciilor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Client cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.. 9.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Clientul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.   9.6. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. 9.7. Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. 9.8. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a ASOCIATIA CROFMPS  față de Client, în următoarele cazuri:
 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ASOCIATIA CROFMPS , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Clientul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii ASOCIATIA CROFMPS;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
                                                                                                              TERMENI SI CONDITII PREȚURI / FACTURI / PLĂȚI 10.1 Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi. 10.2.  ASOCIATIA CROFMPS va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii. 10.3. Prestatorul va emite Clientului o factură pentru Serviciile achzitionate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator. 10.4. Prestatorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute de ASOCIATIA CROFMPS SRL în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Client la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Client. 10.5. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea. TERMENI SI CONDITII LIVRAREA SERVICIILOR   11.1. Livrarea Serviciilor ( Livrabilul) se va face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Client la momentul înregistrării/plasării Comenzii sau prin intermediul platformei, după finalizarea Plății prin unul din mijloacele exprimate pe website și in interiorul acestor termeni și condiții. 11.2. ASOCIATIA CROFMPS SRL își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința ASOCIATIA CROFMPS SRL care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc. TERMENI SI CONDITII TRANSFERUL ȘI PROPRIETATEA ASUPREA PRODUSELOR   12.1. Proprietatea asupra Livrabilului va fi transferată la livrare prin intermediul adresei electronice de e-mail indicate de către Client sau prin intermediul Platformei. TERMENI SI CONDITII PROPRIETATE INTELECTUALĂ   13.1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile deținute sau utilizate de ASOCIATIA CROFMPS SRL sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a ASOCIATIA CROFMPS SRL sau după caz, a licenţiatorilor ASOCIATIA CROFMPS SRL. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. 13.2. Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 7.1 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod. 13.3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Prestator, orice informaţie comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a ASOCIATIA CROFMPS SRL. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții. 13.4. Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Livrabilelor sau Serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor, aptitudinile și adaptările Livrabilelor, pe toată durata desfășurării activității sale. 13.5. Clientul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor si predarea Livrabilelor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor. 13.6. Toate drepturile de autor asupra livrabilului aparțin  ASOCIATIA CROFMPS SRL.   TERMENI SI CONDITII DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

14.1 In conformitate cu dispozitiile art. 16 lit. m din OUG 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, NU se asigură dreptul de retragere în cazul furnizarii de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

BUTON: imi exprim consimtamantul pentru furnizarea si primirea de continut digital si am luat la cunostinta ca o data cu livrarea acestuia imi prierd dreptul de retragere. TERMENI SI CONDITII RĂSPUNDEREA   15.1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii. 15.2. Clientul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț. 15.3. ASOCIATIA CROFMPS SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).   TERMENI SI CONDITII SESIZĂRI & RECLAMAȚII   16.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă. 16.2. Clientul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.   TERMENI SI CONDITII UTILIZAREA ȘI PRELUAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICE   17.1 Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită ASOCIATIA CROFMPS SRL date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. TERMENI SI CONDITII CONFIDENȚIALITATE   18.1. Atât Prestatorul cât și Client se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Client și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta. 18.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă, vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu. 18.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Client despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Client fără nicio obligație de confidențialitate  (iv) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Client. 18.4. Clientul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Clientul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat ( Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Clientului pentru acoperirea oricăror prejudicii care ar putea rezulta din această dezvăluire.   TERMENI SI CONDITII NOTIFICĂRI   19.1. Termenii și Condițiile împreună cu Formularul de comandă reprezintă întregul Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nici o comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul Contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin semnătură de către ambele părți. 19.2. Clientul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. 19.3. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:
 • Pentru Client – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;
 • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@centrul-regional.ro
TERMENI SI CONDITII FORȚĂ MAJORĂ   20.1. Nici Prestatorul și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil. 20.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre parti, Prestator sau Client, va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.   TERMENI SI CONDITII LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR   21.1. Prezentul Contract este supus legii române. 21.2. ASOCIATIA CROFMPS  și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.